PREDANÉ! Chvojnica/ Pohostinstvo s kompletným vybavením potraviny/ RD/ poz. 569 m2

Obsah nieje dostupný, bol odstránený